FAIF registreret

Ejendomsinvestering A/S er registreret hos Finanstilsynet (FT nr. 23240) som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF). Det betyder, at vi lever op til en række krav stillet i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) og må forvalte og udbyde investeringsfonde, hvor hver enkelt investor indskyder minimum 750.000 DKK.

Du kan læse mere om FAIF-registreringen hos Finanstilsynet.